zondag, 21 juli 2024   

Oog voor wonen (en werken)

Vanuit deze gedachte zijn binnen bouwadvies Takkenkamp een aantal kerntaken te onderscheiden, namelijk:
  • Bouwbegeleiding
  • Planmatig bouwkundig onderhoud
  • Bouwkundige beveiliging
  • Bouwtechnische keuringen

    Speerpunt is het comfortabel wonen. Hieronder wordt verstaan: het zorgeloos kopen en wonen, zonder je druk te hoeven maken over de bouwtechnische staat van een mogelijk te kopen woning (bestaand of nieuw), zonder je druk te hoeven maken over het aspect bouwkundig beveiligen en indien gewenst kunnen we een partner zijn voor het organiseren van het (planmatig) bouwkundig onderhoud. Met andere woorden: "het wegnemen van de zorgen, bij eigenaren van woningen, op onderdelen waar ze geen of te weinig kennis van hebben".