dinsdag, 18 juni 2024   

Bouwbegeleiding/Bouwtoezicht

Wat is bouwbegeleiding
Bouwbegeleiding houdt voor ons in dat we, en de frequentie wordt in overleg bepaald, uw in aanbouw/verbouw zijnde woning, bedrijfspand of ander bouwwerk bezoeken, om de voortgang van de werkzaamheden te controleren c.q. te bewaken. Het is tenslotte in uw belang dat onvolkomenheden worden gesignaleerd. Dit wordt door middel van verslaglegging/rapportage met u gecommuniceerd.

Waarom bouwbegeleiding
Bouwbegeleiding is belangrijk zodat onvolkomenheden tijdig gesignaleerd worden. Het kunnen tenslotte onvolkomenheden zijn die op een later tijdstip niet meer zichtbaar zijn of niet meer te herstellen zijn. De bouw is een continu proces, waarbij onvolkomenheden ieder moment kunnen ontstaan. Daarom is frequent bezoek aan het te bouwen object noodzakelijk. Daarnaast is het voor ons van belang dat u een aanspreekpunt heeft, buiten de bouwkundige aannemer om, waar u met vragen en opmerkingen terecht kunt.

Controle en rapportage
Het is in het belang van de opdrachtgever dat een bouwkundige, met kennis van zaken, controleert hoe er gewerkt wordt en die u daar met regelmaat van op de hoogte houdt. In het gehele bouwproces blijken dingen vaak anders te zijn dan verondersteld en moeten de plannen, soms direct, aangepast worden.

Planning en voortgang
Planning en voortgang van de werkzaamheden zijn altijd lastige onderdelen, maar als hier iemand voortdurend aandacht aan schenkt behoort het verwezenlijken van een planning zeker tot de mogelijkheden. Tevens controleren we de voortgang van het werk en geven u hierin inzicht door regelmatige rapportage.

Aan de hand van uw wensen kan uit de hierboven genoemde en omschreven taken een selectie gemaakt worden. Op deze manier kunnen wij direct inspelen op uw persoonlijke wens.

Natuurlijk kunt u ook een selectie maken uit een van bovenstaande taken. Op deze manier kunnen wij direct inspelen op uw persoonlijke wens.

Taken
Hieronder staan verschillende werkzaamheden die wij voor u kunnen doen:
 • Het houden van toezicht tijdens de uitvoering;
 • Het voeren van de bouwadministratie
 • Het controleren van werktekeningen aan de hand van het bestek en bestektekeningen;
 • Het bewaken van de benodigde informatie, zoals tekeningenproductie, bemonstering en
      keurmerk;
 • Het signalering van afwijkingen en meer- en minderwerken;
 • Het voeren van besprekingen met o.a. aannemers, onderaannemers, gemeente en
      eigenaren;
 • Het verzorgen van de eindoplevering.

  Aan de hand van uw wensen kan uit de hierboven genoemde en omschreven taken een selectie gemaakt worden. Op deze manier kunnen wij direct inspelen op uw persoonlijke wens

  Natuurlijk kunt u ook een selectie maken uit een van bovenstaande taken. Op deze manier kunnen wij direct inspelen op uw persoonlijke wens.