maandag, 27 mei 2024   

Bouwtechnische keuring

Onder bouwtechnische keuringen van woningen wordt verstaan de aan- of verkoopkeuring van een woning die de verkopende partij ontslaat van zijn/haar verplichten om aanwezige gebreken in de te verkopen woning te melden aan een eventuele kopende partij. Naar aanleiding van het bouwtechnische onderzoek wordt een keuringsrapport opgemaakt. Dit rapport geeft inzicht in de technische- en onderhoudsstaat van een woning en kan tevens zijn voorzien van een globale kostenraming, met daarop de direct noodzakelijke verbeter kosten van de zaken die niet acceptabel zijn. Hiermee heeft de kopende partij een wapen in handen om te onderhandelen of om een beslissing te overdenken.

Wij verrichten de volgende keuringen en inspecties:
  • Standaardkeuring
  • Totaalkeuring
  • NHG keuring
  • Totaal keuring met NHG
  • Meeloopkeuring
  • Opleveringskeuring
  • Algemene bouwkundige inspectie