dinsdag, 18 juni 2024   

Aan- cq verkoopkeuring
Standaardkeuring:
De standaard bouwtechnische keuring is gebaseerd op visuele waarnemingen. Door middel van een rapportage wordt verslaglegging gedaan van alle visueel zichtbare onderdelen. Hierin wordt onder andere de bestaande situatie beschreven en de eventueel aanwezige gebreken benoemt, de zogenaamde kwaliteitsbeoordeling. In het rapport, gebaseerd op de Standaardkeuring, worden geen herstelvoorstellen gedaan en ook worden eventuele herstelkosten niet benoemd. Wel wordt in de rapportage het een en ander verduidelijkt door middel van het toevoegen van foto's.

Totaalkeuring:
De Totaalkeuring is een uitbereiding op de Standaardkeuring, hier wordt naast de vermelding van de eventueel aanwezige gebreken en kwaliteitsbeoordeling ook een hersteladvies gegeven. Tevens wordt op basis van de bouwkundige beoordeling een indicatie gegeven van de te verwachten onderhoudskosten op de korte en lange termijn. De Totaalkeuring geeft u inzicht in de bouwkundige staat van de woning, een opsomming van de nog uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en de bijbehorende kosten op de korte en lange termijn.

NHG-keuring
Wat is NHG?
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker. www.nhg.nl

Wat betekent dit precies voor u?
Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek niet meer mogelijk is. Het kan zijn dat u in zo'n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld (echt)scheiding, kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.

Om voor de Nationale Hypotheek Garantie voor aankoop van een woning in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is het opstellen van een bouwkundig rapport.

Meeloopkeuring
Een meeloopkeuring is een soortgelijke bouwtechnische keuring van een pand zoals hiervoor al genoemd in de Standaardkeuring. Bij de Meeloopkeuring vindt geen verslaglegging plaats. Tijdens de bouwkundige inspectie wordt u ge´┐Żnformeerd over de aangetroffen situatie. Een Meeloopkeuring kunt u laten uitvoeren als u voor de eerste keer een pand gaat bekijken, of indien u geen verslaglegging wenst bij een aan- of verkoopkeuring.

Opleveringskeuring
Waarom een opleveringskeuring?
Over het algemeen kan worden gesteld dat het nog steeds te vaak voorkomt dat in een nieuwe woning gebreken aanwezig zijn. Indien u over onvoldoende kennis beschikt kan het gebeuren dat, op moment van oplevering, deze gebreken niet aan het licht komen wat op een later tijdstip tot onnodig getouwtrek kan leiden. U wilt tenslotte zekerheid met betrekking tot de kwaliteit zoals gesteld in de diverse normen en of de uitvoering heeft plaatsgevonden zoals u dat van te voren bent overeengekomen. Daarom is het van belang dat eventuele gebreken en beschadigingen gesignaleerd worden, op papier gezet worden en na de oplevering ter ondertekening worden aangeboden aan de aannemer die verantwoordelijk is voor de realisatie van de woning. Vervolgens wordt meteen een afspraak gemaakt met de aannemer op welke termijn de gebreken en/of beschadigingen worden verholpen.

Algemene bouwkundige inspectie
Een Algemene bouwkundige inspectie is voor diverse doeleinden toepasbaar, denk onder andere aan huurders die de woning van een woningbouwvereniging verlaten. De bouwkundige staat dient op dat moment vastgesteld te worden. Ook bedrijfspanden wisselen van huurder, hier geldt in principe hetzelfde voor. Door middel van een bouwkundige inspectie, en vaststellen bouwkundige staat, kan inzicht worden verkregen in de te maken kosten met betrekking tot de te herstellen onderdelen. Dit geeft voor een volgende huurder ook de zekerheid dat deze niet voor verrassingen komt te staan door onverwachte investeringen.

Tarieven
Standaard keuring € 305 ,-
Totaal keuring € 325 ,-
NHG Keuring € 305 ,-
Totaal keuring met NHG € 395 ,-
Meeloopkeuring € 255 ,-
Opleveringskeuring € 220 ,-
Algemene bouwkundige inspectie € 320 ,-
Genoemde prijzen zijn vanaf prijzen en bij een woning/bedrijfspand met een inhoud van <= 450 m3 inclusief btw met ingang van 1 september 2017.